Svensk       Kreativitet

 • Kreativitet är förmågan att tänka nytt
 • Kreativa människor tänker nytt inom alla områden
 • Även inom områden de själva inte har någon nytta av
 • All ”överskottskreativitet” samlas i en databas
 • Databasen är inspiration för medlemmar

DATABAS ÖVER Det SOM INTE FINNS

Medlem

1

AKTIV

Bidrar du med minst en ny önskan senast 14 dagar efter du anmält dig  som medlem deltager du utan kostnad  ett år framåt.

 

2

PASSIV

 Väljer du att vara passiv medlem behöver du inte bidra med några önskningar. Du betalar 1000 SEK/år.

Summan faktureras 14 dagar efter du anmält dig.

 

3

leverans

I slutet av varje månad levereras de senast inkomna önskningarna. Det är s.k. open source d.v.s. alla kan fritt använda allt.

 

 

 

 

Bli Medlem

Önska

1

Nytt

Du önskar något som inte finns men vill eller kan inte göra önskan till verklighet.

 

Dela den!

2

Grupp

Din nya önskan ska beröra en grupp. Det vill säga, den ska vara något som fler än du skulle kunna önska.

 

3

Koll

Vi kollar och godkänner din önskan innan den publiceras.

Önska

Svensk    Kreatvitet

Svensk Kreativitet är en databas med beskrivningar av "Det som ännu inte finns”
Databasen fylls på och delas som inspiriationskälla av människor som förväntas tänka nytt i sina jobb

Koncept

Exempel

Alla har olika kunskaper och erfarenheter. Därför tänker vi också olika.

 

Människor som på olika sätt arbetar med att tänka nytt är inte bara bra på att tänka nytt.inom sitt eget arbetsområde utan också inom alla områden man har lite kunskap om. Men alltid med sitt eget sätt att tänka.

 

Därför är det inspirerande att ta del av hur andra tänker nytt i allmänhet och framförallt inom det område man själv arbetar.

 

Vi kallar det för nya önskningar och börjar alltid meningen med:

Jag önskar…

 

En ny önskan kan vara:

 • ett nytt tankemönster
 • ett nytt marknadsbehov
 • en ny social innovation
 • en ny affärsidé
 • ett nytt miljötänk
 • ett nytt reklamkoncept
 • en ny designutmaning
 • ett nytt konstnärligt uppslag
 • en puzzelbit du saknat i din stora skapelse
 • kul men weird

och mycket mer

 

Svensk Kreativitets idé är att kreatörer delar på alla nya önskningar som gruppen identifierar, givetvis undantaget det som var och en vill hålla för sig själv. Alltså det som kan kallas överskottskreativitet.

 

Alla som förväntas tänka nytt behöver inspiration. I Svensk Kreativitets databas finns inspiration som du bara finner här. Det är svår att googla det som inte finns. Det är fritt att delta för den som själv bidrar med nya önskningar.

 

Det kan bli flera tusen nya önskningar per år. Varje månad får du ett mail med de senaste nya önskningar.

 

När man lämnar en önskan avstår man också från alla rättigheter. Det är alltså fritt för alla att använda allt.

 

Vi som jobbar med Svensk Kreativitet kollar alla önskningar innan de publiceras. Vi kollar att de är nya d.v.s. att ingen redan erbjuder en lösning på det önskade och att de berör en grupp (alltså inte enbart personliga). Vi kollar också att inte samma önskan redan är publicerad i ett tidigare utskick.

 

Svensk Kreativitet är skapat av service designer Staffan Johansson.

studio(a)staffansub.se

 

 

 

1. JAG ÖNSKAR att det satt en liten kopp under cykelns vevhus som passade perfekt till bilens dragkrok.

 

2 .JAG ÖNSKAR  att det satt en knapp på TV n som gjorde att det pep i fjärrkontrollen.

 

3. JAG ÖNSKAR att det fanns en städkonsult som kom hem till oss och lärde barnen städa samtidigt som hen motiverade dem.

 

4. JAG ÖNSKAR en mätsticka som berättade om mjölken är färsk eller ej.

 

5. JAG ÖNSKAR  en snygg matta med inbyggd värme som man bara rullar ut när man behöver den.

 

6. JAG ÖNSKAR en hiss som fortsatte förbi om den är full oavsett om någon på den våningen tryckt.

 

7. JAG ÖNSKAR att det i varje kvarter fanns en container som hackade ner trädgårdsved till flis och som när den är full automatiskt ringer upp värmeverket.

 

8. JAG ÖNSKAR att universiteten hade en jourhavande filosof som man kunde konsultera.

 

9, JAG ÖNSKAR att alla konsumentprodukter hade städlämplighetsmärkning.

 

10. JAG ÖNSKAR att det fanns en kamera som kunde räkna hur många äppleblommor det finns inom det område som jag fotograferar.

 

Bli Medlem

Medlemmar är personer med olika yrken, utbildningar, kunskaper och erfarenheter och har det gemensamt att man på olika sätt förväntas tänka nytt.


Medlemmar kan vara olika former av designers, reklamare, arkitekter, ingenjörer, konstnärer, författare, produktutvecklare, verksamhetsutvecklare m.fl.

 

Medlemsvillkor för aktiva medlemmarär att man varje år måste bidra med minst 1 (en) godkänd önskan.

 

Medlemsavgiften för passiva medlemmar är 1000 SEK exkl moms./år. Medlemsavgiften faktureras med e-faktura. Betalningsvillkor 30 dagar.

 

Ansök om medlemskap!

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Required

Required

Önska

Önskare är personer med olika yrken, utbildningar, kunskaper och erfarenheter. Önskan ska vara ny d.v.s. ingen ska redan erbjuda en lösning på önskan och önskan ska delas av en grupp.

 

Den som önskar behöver inte veta hur önskan ska bli till verklighet.

 

För att upprätthålla god kvalitet i Svensk Kreativitet kollas önskan innan den publiceras.

Är allt OK publiceras önskan i följande mailutskick.

Om det visar att det inte är ett nytt marknadsbehov meddelar vi önskaren och publicerar inte.

Om det visar sig att samma önskan redan är publicerad i tidigare mailutskick meddelar vi önskaren och publicerar inte.

 

I och med att ni sänder in er önskan till Svensk Kreativitet avsäger ni er alla krav på rättigheter på önskan, idag och för all framtid.

 

 

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Required

Required

Required

Kontakt

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Svensk Kreativitet ägs av Staffans Utvecklingsbyrå.

Copyright © 2018 Staffans Utvecklingsbyrå